ENG  RUS  
 

Internetbankas darba laiks un maksājumu izpildes laiks

Internetbankas darba laiks un maksājumu izpildīšanas laiks

Cienījamais internetbankas lietotāj, lai Jūs varētu efektīvāk plānot savus maksājumus un savlaicīgi sūtīt tos bankai, lūdzam Jūs iepazīties ar internetbankas darba laiku un maksājumu izpildīšanas laiku.

Internetbanka strādā divos režīmos - "dienas" un "nakts" (Informācijas) režīmā.

"Nakts" režīms ir laika periods no 22.10 līdz 7.40 katru dienu. Sistēma šī režīma laikā tikai pieņem maksājumus apstrādei, un (pēc korektas aizpildīšanas un nosūtīšanas izpildei) maksājumi saņem statusu "nosūtītie", bet to apstrāde un izpilde sākās tikai nākamajā rītā, kad sistēma pāries uz "dienas" režīmu.

"Dienas" režīms ilgst no 7.50 līdz 22.00 katru dienu un tā laikā korekti nosūtītie maksājumi, ja nav šķēršļu to izpildei (piem, nepietiekams atlikums kontā) saņem statusu "apstrādāts".

Tehniskais pārtraukums - internetbankā laika periodā, kad sistēma pāriet no viena režīma uz otro, ir 10 minūšu tehniskais pārtraukums, t.i. laika periodā 7.40 - 7.50 un 22.00 - 22.10 internetbanka nav pieejama (bankas laiks internetbankā tiek atspoguļots ekrāna augšējā kreisajā stūrī).

Ja Jūs, atrodoties sistēmā tehnisko pārtraukumu laikā, nospiedīsiet jebkādu no izvēlnes pogām, Jūsu sesija tiks pārtraukta, un ievadītās izmaiņas uzstādījumos vai aizpildītie maksājumi netiks saglabāti! Ņemiet to vērā, veidojot maksājumus, it īpaši, ja maksājuma aizpildīšana prasa samērā daudz laika (piem., konsolidētais vai starptautiskais maksājumi).

Maksājumu apstrāde
Katram Jūsu sagatavotam un nosūtītam no internetbankas maksājumam tiek piešķirts statuss, kas raksturo maksājuma apstrādes stadiju internetbankā. Maksājuma statuss var būt: Jauns, Nosūtīts, Pieņemts, Apstrādāts vai Atteikts.

Maksājuma statusu Jūs varat redzēt izvēlnē "Banka - Maksājumi - Maksājumu saraksts", kur maksājumi ir sakārtoti tabulās, un katras tabulas nosaukums ir tajā iekļauto maksājumu statuss. "Jauns" maksājums - saglabāts sistēmā, "nosūtīts" - maksājums tiek sūtīts uz banku, un tikko tas ir saņemts un pieņemts izpildei, maksājums saņem statusu "pieņemts". Ja nav nekādu šķēršļu maksājuma izpildīšanai, tas saņem statusu "apstrādāts", kas nozīmē to, ka tas ir apstrādāts, maksājuma summa un komisijas maksa ir norakstīta no Jūsu konta un nauda ir ceļā pie saņēmēja. (vairāk par katru maksājumu statusu skatieties šeit)

Jāņem vērā tas, ka brīdis, kad saņēmējs saņems šo pārskaitījumu, ir atkarīgs no maksājuma tipa (iekšbankas, iekšzemes, starptautiskais utt.), pārskaitāmās valūtas, laika, kad maksājums tika nosūtīts no internetbankas, maksājuma steidzamības pakāpes, kā arī saņēmējbankas ienākošo maksājumu apstrādes procedūrām.

Maksājumus internetbankā var sagatavot un sūtīt jebkurā diennakts laikā, bet pieņemti apstrādei, izpildīti un nosūtīti uz saņēmējbanku tie var būt tikai dienas laikā.

Izņēmumi
Ne visi maksājumu tipi tiek apstrādāti visā "dienas" režīma laika garumā, jo tiem daļēji ir nepieciešama roku apstrāde. Šādi maksājumu tipi ir:

 • jebkura tipa maksājumi ar konvertāciju pēc uzlabotā kursa;
 • iekšzemes valūtas maksājumi;
 • starptautiskie maksājumi;
 • konsolidētie maksājumi;
 • teksta dokumenti.

  Šie maksājumu tipi tiek apstrādāti darba dienās laikā no 9.00 līdz 18.00.


  Sīkāku informāciju par maksājumu izpildi, ka arī par komisijām Jūs varat atrast cenrādī sadaļā Pārskaitījumi mūsu mājas lapā.

Tabulā ir paskaidrots, kurā laikā katrs no maksājumu tipiem no internetbankas tiek pieņemts izpildei un tiek izpildīts:

Maksājuma tips

Laiks, kad maksājumi tiek apstrādāti un izpildīti internetbankā

Paskaidrojums**

Iekšzemes

- maksājums bankas ietvaros:

- latu;

- valūtas;

- ar konvertāciju pēc standarta kursa

katru dienu 7.50 - 22.00

saņēmēja kontā nauda tiek ieskaitīta dažu minūšu laikā

- standarta latu maksājums uz citu banku

maksājumi iziet no bankas uz saņēmējbankām darba dienās plkst. 9.30 un 14.00

- ekspress latu maksājums uz citu banku

darba dienās 9.00 - 15.00

uz saņēmējbanku nauda tiek pārskaitīta 2 stundu laikā (ja maksājums ir akceptēts līdz 15.00)

- standarta valūtas maksājums uz citu banku
arī ar konvertāciju pēc standarta un uzlabotā kursa

darba dienās 9.00 - 18.00

maksājums tiek izpildīts 1 bankas darba dienas laikā, ja maksājums ir akceptēts līdz 18.00

- ekspress valūtas maksājums uz citu banku (USD, EUR, LTL, EEK, NOK)
arī ar konvertāciju pēc standarta un uzlabotā kursa

darba dienās 9.00 - 14.00

- ja USD, EUR, LTL, EEK maksājums ir akceptēts līdz 14.00; NOK - līdz 12.00.

- maksājums ar konvertāciju pēc uzlabotā kursa

darba dienās 9.00 - 18.00

Starptautiskais
arī ar konvertāciju pēc standarta un
uzlabotā kursa

- ekonomiskais maksājums

darba dienās 9.00 - 18.00

maksājums tiek izpildīts 2 bankas darba dienu laikā, ja maksājums ir akceptēts līdz 18.00

- standarta maksājums

maksājums tiek izpildīts 1 bankas darba dienas laikā, ja maksājums ir akceptēts līdz 18.00

- ekspress valūtas maksājums
(USD, EUR, LTL, EEK, NOK)

darba dienās 9.00 - 14.00

- ja USD, EUR, LTL, EEK maksājums ir akceptēts līdz 14.00; NOK - līdz 12.00.

Uz AS DNB grupas bankām Baltijas valstu ietvaros
(LVL, LTL, EEK, EUR, USD)

darba dienās 9.00 - 14.00

maksājums tiek izpildīts tajā pašā bankas darba dienā, ja maksājums ir akceptēts līdz 14.00

Konvertācija
pārskaitījumi starp saviem kontiem
DNB bankā

- konvertācija pēc standarta kursa

katru dienu 7.50 - 22.00

maksājumi tiek izpildīti dažu minūšu laikā

- pārskaitījums starp vienādas valūtas kontiem

- konvertācija pēc uzlabota kursa

darba dienās 9.00 - 18.00

Skaidras naudas izmaksas pieprasījums

katru dienu 7.50 - 22.00

summu var izņemt 8 dienu laikā

Rēķinu apmaksa

katru dienu 7.50 - 22.00

Konsolidētais maksājums

darba dienās 9.00 - 18.00

Teksta dokuments

darba dienās 9.00 - 18.00

pēc apstrādes tajā var tikt ierakstīta atbilde no bankas

Regulārais maksājums

Automātiskā rēķinu apmaksa

pieteikumi pakalpojumiem tiek izpildīti katru dienu

7.50 - 22.00

līgumi saņem statusu "spēkā esošie"

regulāro maksājumu izpilde notiek līgumā norādītās/o dienas/u beigās īsi pirms 22.00

automātisko rēķinu izpilde notiek līgumā paredzētajos datumos laikā no 10.00 līdz 14.00

Depozīta atvēršana

katru dienu 7.50 - 22.00

depozīta kontā nauda tiek ieskaitīta dažu minūšu laikā


**Maksājumu uzdevumi tiek nosūtīti saņēmējām, ja: 

  • tie ir korekti aizpildīti un veiksmīgi nosūtīti uz banku izpildei;
  • pieejamais atlikums kontā ir pietiekošs maksājuma summai un komisijai par to;
  • ja maksājums tiek veikts no kartes konta, maksājumu kartei jābūt aktīvai.